Oferta

 

PROJEKTOWANIE I ZAKŁADANIE

 

 • Projektowanie i zakładanie ogrodów przydomowych ,terenów zieleni miejskiej (parków, skwerów), zieleni na osiedlach mieszkaniowych, terenów zieleni publicznej, komercyjnej, rekreacyjnej, placów zabaw

 

 • Projektowanie elementów małej architektury :  tarasów, altan, murków, schodów terenowych ,wiat samochodowych, domków ogrodnika, drewutni, domków dla dzieci,  budynków gospodarczych, ogrodzeń, grilli ogrodowych, rzeźb,ławek, nawierzchni utwardzonych, fontann, kaskad itp.

 

 • Sporządzanie inwentaryzacji,dokumentacji projektowej – projektów koncepcyjnych, wykonawczych
 • Sporządzanie wycen/kosztorysów inwestorskich
 • Sporządzanie wniosków o usunięcie drzew i krzewów

 

 

ZAKŁADANIE I PIELĘGNACJA*

 

 • zakładanie i pielęgnacja ogrodów przydomowych ,terenów zieleni miejskiej (parków, skwerów), osiedli mieszkaniowych, terenów zieleni publicznej, komercyjnej, rekreacyjnej, placów zabaw
 • zakładanie i pielęgnacja klombów, skalników, wrzosowisk, żywopłotów, zielonych dachów
 • zakładanie trawników – metodą tradycyjną  i z rolki
 • pielęgnacja  trawników:   koszenie, wertykulacja , nawożenie
 • budowa systemów nawadniających, drenaży
 • iluminacja w ogrodzie
 • prace ziemne – ukształtowanie i porządkowanie terenu
 • sadzenie, przesadzanie drzew i krzewów
 • cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów
 • wycinka drzew i krzewów
 • wycinanie zarośli, koszenie nieużytków,
 • zwalczanie chwastów , ręczne i chemiczne
 • zabiegi ochrony roślin
 • materiał szkółkarski **
 • materiał szkółkarski  na zamówienie **( w tym rośliny duże i kolekcjonerskie)

 

* pielęgnacja całoroczna lub doraźna

**współpracujemy tylko z Gospodarstwami Szkółkarskimi oferującymi materiał szkółkarski najwyższej jakości